Προσφορά πλήρους ανακαίνισης κατοικίας έως 60 m2 μόνο με 10.500€.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

Θωρακισμένη πόρτα

    1. Θωρακισμένη πόρτα.
Αποξήλωση της κύριας εισόδου κι αντικατάστασή της από καινούρια θωρακισμένη με κλειδαριά ασφαλείας, ευρυγώνιο ματάκι και μηχανικό ανεμοφράκτη.

    2. Εσωτερικές πόρτες.
Αποξήλωση 4 εσωτερικών πορτών κι αντικατάστασή τους από καινούριες Laminate με κάσα τετράγωνη ή courvo και κουμπωτά αρμοκάλυπτρα.
    3. Εξωτερικά κουφώματα.
Αποξήλωση τριών εξωτερικών κουφωμάτων κι αντικατάστασή τους από καινούρια PVC σε λευκή απόχρωση με ρολό με μεταλλικό φύλλο.
    4. Κουζίνα.
Αποξήλωση της παλιάς κουζίνας και τοποθέτηση καινούριας 4m2 από μελαμίνη Αυστριακής προέλευσης με πάγκο 4cm και συρταριέρα, νεροχύτη αλουμινίου, θερμομικτική βρύση κι επένδυση με καινούρια πλακάκια.
    5. Καινούριος ηλεκτρολογικός πίνακας και πριζοδιακόπτες.
Έλεγχος της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αντικατάσταση (χωρίς  μετακίνηση) του ηλεκτρολογικού πίνακα από καινούριο με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ασφαλείας. Οι πριζοδιακόπτες αντικαθίστανται από καινούριους χωρίς μετακίνηση (15 τεμάχια).
    6. Δάπεδο Laminate.
Παροχή και τοποθέτηση δαπέδου Laminate με σοβατεπί πάνω από ηχομονωτικό υπόστρωμα .
    7. Θέρμανση με ατομικό λέβητα φυσικού & νέα σώματα..
Εγκατάσταση επιτοίχιου ατομικού λέβητα φυσικού αερίου με νέες σωληνώσεις διερχόμενες από το δάπεδο, συλλέκτη, καλοριφέρ τύπου panel και ψηφιακού θερμοστάτη.
    8. Μπάνιο.
Αποξήλωση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, παροχή και τοποθέτηση καινούριων πλακιδίων και ειδών υγιεινής (νιπτήρα και λεκάνης), μπαταριών ντουζιέρας και νιπτήρα, καθρέφτη κι αξεσουάρ μπάνιου. Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης κι αποχέτευσης,
    9. Χρωματισμοί.
Επαναβαφή των εσωτερικών επιφανειών του σπιτιού μετά από αστάρωμα σε 2 στρώσεις (με πλαστικό χρώμα οι τοίχοι και υδρόχρωμα τα ταβάνια) σε απόχρωση καθ' υπόδειξη.