Προσφορά ανακαίνιση κατοικίας εώς 60 m2 μόνο με 5.800€.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

Θωρακισμένη πόρτα

    1. Θωρακισμένη πόρτα.
Αποξήλωση της κύριας εισόδου κι αντικατάστασή της από καινούρια θωρακισμένη με κλειδαριά ασφαλείας, ευρυγώνιο ματάκι και μηχανικό ανεμοφράκτη.

Εσωτερικές πόρτες     2. Εσωτερικές πόρτες.
Αποξήλωση  4 εσωτερικών πορτών κι αντικατάστασή τους από καινούριες Laminate με κάσα τετράγωνη ή courvo και κουμπωτά αρμοκάλυπτρα.
Εξωτερικά κουφώματα     3. Εξωτερικά κουφώματα.
Αποξήλωση τριών εξωτερικών κουφωμάτων κι αντικατάστασή τους από καινούρια PVC σε λευκή απόχρωση με ρολό με μεταλλικό φύλλο. 
Κουζίνα     4. Κουζίνα.
Αποξήλωση της παλιάς κουζίνας και τοποθέτηση καινούριας 4m2 από μελαμίνη Αυστριακής προέλευσης με πάγκο 4cm και συρταριέρα, νεροχύτη αλουμινίου, θερμομικτική βρύση κι επένδυση με καινούρια πλακάκια στην πλάτη.
Καινούριος ηλεκτρολογικός πίνακας και καινούριοι πριζοδιακόπτες     5. Καινούριος ηλεκτρολογικός πίνακας και καινούριοι πριζοδιακόπτες.
Έλεγχος της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κι αντικατάσταση (χωρίς  μετακίνηση) του ηλεκτρολογικού πίνακα από καινούριο με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ασφαλείας. Οι πριζοδιακόπτες αντικαθίστανται από καινούριους χωρίς να αλλάξουν θέση (15 τεμάχια).
Δάπεδο Laminate     6. Δάπεδο Laminate.
Παροχή και τοποθέτηση  δαπέδου Laminate με σοβατεπί πάνω από ηχομονωτικό υπόστρωμα .
Χρωματισμοί     7. Χρωματισμοί.
Επαναβαφή των εσωτερικών επιφανειών του σπιτιού μετά από αστάρωμα σε 2 στρώσεις (με πλαστικό χρώμα οι τοίχοι και υδρόχρωμα τα ταβάνια) σε απόχρωση καθ' υπόδειξη.