«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Ένα άρθρο για την «Πράσινη» Ανακαίνιση, τι είναι, ποια είναι τα οφέλη της και τα στάδια πραγματοποίησής της.

Τι είναι η «πράσινη» ανακαίνιση

Ως «πράσινη» ανακαίνιση μπορεί να χαρακτηριστεί το σύνολο των επεμβάσεων οι οποίες  προστατεύουν το κτήριο από ενεργειακές απώλειες και βελτιώνουν την ενεργειακή του απόδοση.

Οφέλη από την «πράσινη»  ανακαίνιση .

Τα σημαντικότερα οφέλη από την «πράσινη» ανακαίνιση είναι τα ακόλουθα.

  1. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και θέρμανση.
  2. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
  3. Η σημαντική αύξηση  της εμπορικής αξίας του ακινήτου σας.
  4. Η εξοικονόμηση χρημάτων .

Στάδια υλοποίησης της «πράσινης» ανακαίνισης.

Στην τεχνική εταιρεία HouseMastersακολουθούμε τα  παρακάτω βήματα για την ολοκλήρωση της «πράσινης»  ανακαίνισης.

ΒΗΜΑ 1ο : Πραγματοποιούμε ραντεβού στον χώρο του ενδιαφερόμενου όπου γίνεται λεπτομερής έλεγχος και καταγράφονται τα προβλήματα που σχετίζονται με τις ενεργειακές απώλειες.

ΒΗΜΑ 2ο: Γίνεται εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και συντάσσεται τεχνική έκθεση – οικονομική προσφορά  η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των επεμβάσεων, καθώς και τα πιστοποιημένα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Τέλος γίνεται μια περιγραφή για το ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί και  για τον εκτιμώμενο χρόνο απόσβεσης.

ΒΗΜΑ 3ο: Υπό την επίβλεψή μας, ολοκληρώνεται η υλοποίηση των επεμβάσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται λήψη φωτογραφικού υλικού, το οποίο παραδίδεται στον πελάτη, μαζί με το σύνολο των πιστοποιήσεων.

Παρακάτω, παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή των επεμβάσεων  που αναβαθμίζουν ενεργειακά έναν χώρο .

  1. Αναβάθμιση του παλιού συστήματος θέρμανσης με τοποθέτηση νέων συστημάτων με μικρότερη κατανάλωση και μεγαλύτερη απόδοση .
  2. Αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων από νέα είτε αλουμινίου είτε pvc με ενεργειακούς υαλοπίνακες 4 εποχών.
  3. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμοπρόσοψης τόσο στους κατακόρυφους τοίχους όσο και στα οριζόντια δομικά στοιχειά.
  4. Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.
  5. Αναβάθμιση του συστήματος ψύξης με αντικατάσταση των παλιών ενεργοβόρων κλιματιστικών με καινούρια τύπου inverter.
  6. Συντήρηση κι επισκευή της υγρομόνωσης της ταράτσας.