Ανακαίνιση σπιτιού για Airbnb

Ανακαίνιση και Airbnb

Για την προσέλκυση κρατήσεων μέσω Airbnb και τη μετέπειτα καταγραφή θετικών κριτικών από τους ενοικιαστές του ακινήτου, κρίνεται απαραίτητη η λειτουργική αναδιάρθρωση κι αισθητική αναβάθμιση του εκάστοτε χώρου, για την οποία ακολουθείται μια ξεχωριστή φιλοσοφία σε σχέση με τις τυπικές ανακαινίσεις οικημάτων.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ»

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ»

Το Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ αφορά σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και οι ιδιοκτήτες τους/ωφελούμενοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.